Wet- en regelgeving

Eisen gastouder:

 • aangesloten bij een gastouderbureau.
 • 18 jaar of ouder zijn.
 • EHBO certificaat gericht op kinderen. 
 • Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal spreken tijdens de opvang;
 • ingeschreven worden in het Personenregister Kinderopvang
 • vooraf een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overhandigen aan het gastouderbureau, dit geldt ook voor huisgenoten ouder dan 18 jaar.
 • voldoen aan de eisen voor veiligheid.
 • voldoen aan protocol veilig slapen.
 • voldoen aan Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (zie kop certificaten)
 • een diploma of certificaat voor gastouderopvang hebben. Dit kan zijn:
  -          een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of
  -          een ervaringscertificaat MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of
  -          een diploma die op de diplomalijst staat of
  -          een certificaat Goed Gastouderschap.

Een gastouder mag maximaal zes kinderen tot 13 jaar opvangen op hun eigen woonadres, wanneer kinderen jonger zijn dan 5 jaar gelden de volgende regels:

 • maximaal 5 kinderen tot 4 jaar;
 • maximaal 4 kinderen tot 2 jaar;
 • maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

Oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de Wet Kinderopvang (wijzigingen per 1 januari 2016) heeft de oudercommissie het recht GOB metGeRDa te adviseren over de volgende onderwerpen:

 • pedagogisch beleidsplan
 • voedingsaangelegenheden
 • risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
 • openingstijden/tarieven
 • klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie

Klik hier voor meer informatie over de samenstelling en bevoegdheden van de Oudercommissie.

Klik hier voor de vragenlijst Oudercommissie.

* Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die in de oudercommissie willen plaatsnemen. Als u interesse heeft horen wij dat graag

metGeRDa is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang te Den Haag.

Algemene voorwaarden GOB metGerDa

klachtenformulier-metGeRDa

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang (2018, 2019)

Certificaten

 

Geschilvrij MetGerda

Geschilvrij MetGerda brief van de Geschillencommissie 2018

Geschillenvrij certificaat 2018Klachtenvrij

metGeRDa staat voor; Gastouderbureau Educatief Recreatief Dagopvang Aandacht.