Gastouders: flexibel, solitair en trouw

Het is lastig om een beeld te schetsen van dé gastouder. Daarvoor is de groep te divers. Het ministerie vroeg het Kohnstamm Instituut en het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) om onderzoek te doen naar kenmerken van de Nederlandse gastouderopvang. Daaruit komt naar voren: de gastouder is vrouw, heeft zelf kinderen, werkt vanuit eigen huis, vangt gemiddeld 4 kinderen per week op, is aangesloten bij één gastouderbureau, is zeer op zichzelf en ziet gastouderopvang als een serieus vak.
Gastouders: flexibel, solitair en trouw Foto: ANP Photo

Net als in kindercentra zijn vrouwen oververtegenwoordigd in de gastouderopvang. 95 procent is vrouw. De grootste leeftijdscategorie is 50-59 jaar en ruim driekwart van de gastouders heeft zelf ook kinderen, meestal twee. Meer dan de helft van die kinderen zijn al volwassen en maken geen deel uit van de groep kinderen waar de gastouder op past.