Nieuwe hygiënerichtlijnen voor kindercentra en basisscholen

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft de hygiënerichtlijnen voor kindercentra (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang) en voor basisscholen onlangs vernieuwd. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor de onderwijs- en kinderopvangsector. Toezichthouders kinderopvang kunnen de hygiënerichtlijnen voor kindercentra  ook gebruiken als naslagwerk bij hun inspecties.

Daarnaast is de Risicomonitor aangepast aan de hand van de hygiënerichtlijn voor kindercentra. De Risicomonitor is een hulpmiddel voor het doen van de risico-inventarisaties voor kindercentra.

Overzicht aanpassingen hygiënerichtlijnen kindercentra en basisscholen
Hieronder een overzicht van de wijzigingen in de nieuwe richtlijnen :

  • De hygiënerichtlijnen zijn voorzien van een nieuwe structuur en andere schrijfstijl, waardoor deze overzichtelijker zijn en gemakkelijker te lezen.
  • De hygiënerichtlijn voor buitenschoolse opvang valt vanaf heden onder 'kindercentra' en niet meer onder 'scholen'.
  • Onder 'kindercentra' staat nu de hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.
  • In de hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang is opgenomen dat men geen sieraden mag dragen tijdens risicovolle handelingen, bijvoorbeeld tijdens het verschonen.
  • Binnen- en buitenmilieu is opgenomen in een apart document. Voor inhoudelijk vragen wordt doorverwezen naar het centrum milieu en gezondheid van de lokale GGD.
  • Het onderdeel infectieziekten is als apart document op de website gepubliceerd. Het document zal afhankelijk van het beleid omtrent infectieziekten geüpdatet worden. Een nieuwe versie wordt op korte termijn verwacht.   
  • Voor het aanmaken van flesvoeding mag kraanwater gebruikt worden, mits er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. 
  • Wij werken volgens de normen en aanwijzigingen van de Rijksoverheid omtrent het Coronaviris Covid-19