Voorwaarde

Toelating

Als zorgverlener dient u in het bezit te zijn van:

  • Geldig identificatiebewijs
  • Diploma’s en certificaten indien noodzakelijk
  • Indien van toepassing een geldige BIG registratie
  • Bewijs Verklaring omtrent Goed Gedrag
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering