Wet- en regelgeving

De zorg- en welzijnsdiensten die metGeRDa voor u organiseert vallen onder particuliere zorgverlening. In veel gevallen betekent dit voor u dat u hiervoor een vergoeding krijgt, dit kan in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) of via belastingaftrek.  

Om elke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen zal metGeRDa geen budgetten of indicaties beheren. Een indicatie en persoonsgebonden budget (PGB) blijven in uw beheer. Uiteraard kunnen we u wel adviseren hoe u hiermee het beste om kunt gaan. Bij metGeRda heeft u één vaste bemiddelingsmedewerker, één aanspreekpunt maakt het contact persoonlijk.

Voor de verpleging schakelen wij uitsluitend BIG geregistreerde verplegend personeel in. Daarnaast eisen wij van elke zorgverlener een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een geldig EHBO certificaat.

metGeRDa staat voor; Gezondheidszorg En Raadgeving Door Aandacht.