Wet- en regelgeving

De zorg- en welzijnsdiensten die Gerda aan Huis voor u organiseert vallen onder particuliere zorgverlening. In veel gevallen betekent dit voor u dat u hiervoor een vergoeding krijgt, dit kan in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) of via belastingaftrek. Het PGB komt in de meeste gevallen vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning( WMO) of Wet Langdurige Zorg (WLZ).

U kunt er ook voor kiezen om het zelf te betalen als u niet in aanmerking komt voor vergoeding. Dan is het in de meeste gevallen aftrekbaar van de Belasting. 

Om elke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen zal Gerda aan Huis geen budgetten of indicaties beheren. Een indicatie en persoonsgebonden budget (PGB) blijven in uw beheer. Uiteraard kunnen we u wel adviseren hoe u hiermee het beste om kunt gaan. Bij Gerda aan Huis heeft u één vaste bemiddelingsmedewerker, één aanspreekpunt maakt het contact persoonlijk.

Voor de verpleging schakelen wij uitsluitend BIG geregistreerde verplegend personeel in. Daarnaast eisen wij van elke zorgverlener een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een geldig EHBO certificaat.